Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΠΑΤΜΟΣ

Ανεργία

ΠΑΤΜΟΥ
Περιοχή Έτος Σύνολο εργαζομένων Σύνολο ανέργων Δε δήλωσαν
ΠΑΤΜΟΥ (Δ.Δ.) 2001 1102 202 24