Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΛΙΜΝΙΑ
ΛΙΜΝΙΑ / Υποδομές

Υποδομές

Έκταση νησιού 7 km2 Μήκος ακτών νησιού 21 km