Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΛΙΜΝΙΑ
ΛΙΜΝΙΑ / Οικονομικές Δραστηριότητες

Οικονομικές Δραστηριότητες

Έκταση νησιού 7 km2 Μήκος ακτών νησιού 21 km