Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΛΙΜΝΙΑ
ΛΙΜΝΙΑ

ΛΙΜΝΙΑ

Έκταση νησιού 7 km2 Μήκος ακτών νησιού 21 km