Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΛΕΡΟΣ
ΛΕΡΟΣ / Υποδομές

Υποδομές

Έκταση νησιού 54 km2 Μήκος ακτών νησιού 82 km