Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΛΕΡΟΣ
ΛΕΡΟΣ / Περιβάλλον / Οικοσυστήματα / Υγρότοποι - Εκτροφεία Θηραμάτων

Υγρότοποι - Εκτροφεία Θηραμάτων

ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Περιοχή Είδος Πρόσθετες πληροφορίες
ΠΑΡΘΕΝΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υγρότοπος ΕΛΟΣ ΑΓ. ΚΙΟΥΡΑΣ
Σχόλια Σχόλια: 1 Km ΒΑ Δ.Δ. ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ (ΕΚΒΥ - 1995)
ΠΑΡΘΕΝΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υγρότοπος ΕΛΟΣ ΑΓ. ΚΙΟΥΡΑΣ
Σχόλια Σχόλια: 1 Km ΒΑ Δ.Δ. ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ (ΕΚΒΥ - 1995)
ΠΑΡΘΕΝΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υγρότοπος ΕΛΟΣ ΑΓ. ΚΙΟΥΡΑΣ
Σχόλια Σχόλια: 1 Km ΒΑ Δ.Δ. ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ (ΕΚΒΥ - 1995)