Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΛΕΡΟΣ

Απασχόληση

ΛΕΡΟΥ
Περιοχή Έτος Είδος Σύνολο εργαζομένων
ΛΕΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 207
ΛΕΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 207
ΛΕΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 207
ΛΕΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 379
ΛΕΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 379
ΛΕΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 379
ΛΕΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 1913
ΛΕΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 1913
ΛΕΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 1913