Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΛΕΡΟΣ

Ανεργία

ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Περιοχή Έτος Σύνολο εργαζομένων Σύνολο ανέργων Δε δήλωσαν
ΛΕΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 2703 284 204
ΛΕΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 2703 284 204
ΛΕΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 2703 284 204