Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΛΕΙΨΟΙ
ΛΕΙΨΟΙ / Τουρισμός / Ακτές Κολύμβησης

Ακτές Κολύμβησης

ΛΕΡΟΥ
Περιοχή Κατηγορία Ονομασία Είδος Μήκος Πρόσβαση
ΛΕΙΨΟΙ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Λιέντου Βότσαλο οδικό δίκτυο
ΛΕΙΨΟΙ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Λιέντου Βότσαλο οδικό δίκτυο
ΛΕΙΨΟΙ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Λιέντου Βότσαλο οδικό δίκτυο
ΛΕΙΨΟΙ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Κάμπος Βότσαλο οδικό δίκτυο
ΛΕΙΨΟΙ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Κάμπος Βότσαλο οδικό δίκτυο
ΛΕΙΨΟΙ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Κάμπος Βότσαλο οδικό δίκτυο
ΛΕΙΨΟΙ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Πλατύς Γιαλός Βότσαλο οδικό δίκτυο
ΛΕΙΨΟΙ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Πλατύς Γιαλός Βότσαλο οδικό δίκτυο
ΛΕΙΨΟΙ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Πλατύς Γιαλός Βότσαλο οδικό δίκτυο
ΛΕΙΨΟΙ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Κατσάδια Βότσαλο οδικό δίκτυο
ΛΕΙΨΟΙ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Κατσάδια Βότσαλο οδικό δίκτυο
ΛΕΙΨΟΙ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Κατσάδια Βότσαλο οδικό δίκτυο
ΛΕΙΨΟΙ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Χοχλακούρα Αμμώδης οδικό δίκτυο
ΛΕΙΨΟΙ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Χοχλακούρα Αμμώδης οδικό δίκτυο
ΛΕΙΨΟΙ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Χοχλακούρα Αμμώδης οδικό δίκτυο
ΛΕΙΨΟΙ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Ξηρόκαμπος οδικό δίκτυο
ΛΕΙΨΟΙ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Ξηρόκαμπος οδικό δίκτυο
ΛΕΙΨΟΙ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Ξηρόκαμπος οδικό δίκτυο
ΛΕΙΨΟΙ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Λίμνη Βότσαλο οδικό δίκτυο
ΛΕΙΨΟΙ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Λίμνη Βότσαλο οδικό δίκτυο
ΛΕΙΨΟΙ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Λίμνη Βότσαλο οδικό δίκτυο