Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΛΕΙΨΟΙ
ΛΕΙΨΟΙ / Υποδομές / Ύδρευση - Λύματα - Απορρίμματα / Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων (ΧΥΤΑ)

Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων (ΧΥΤΑ)