Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΛΕΙΨΟΙ

Υδρογεωλογικές Μελέτες

ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Περιοχή Τίτλος Μελετητής Φορέας Χρηματοδότησης Χρόνος Εκπόνησης
ΛΕΙΨΟΙ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική έρευνα Νοτίου Αιγαίου, Κυκλάδες-Δωδεκάνησα. Προτάσεις αξιοποίησης-διαχείρισης υδατικού δυναμικού : Τήνος, Πάρος, Αντίπαρος, Κύθνος, Σέριφος, Μήλος, Κάλυμνος, Πάτμος, ΛΕΙΨΟΙ, Κάρπαθος 2002
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΛΕΙΨΟΙ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική έρευνα Νοτίου Αιγαίου, Κυκλάδες-Δωδεκάνησα. Προτάσεις αξιοποίησης-διαχείρισης υδατικού δυναμικού : Τήνος, Πάρος, Αντίπαρος, Κύθνος, Σέριφος, Μήλος, Κάλυμνος, Πάτμος, ΛΕΙΨΟΙ, Κάρπαθος 2002
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΛΕΙΨΟΙ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική έρευνα Νοτίου Αιγαίου, Κυκλάδες-Δωδεκάνησα. Προτάσεις αξιοποίησης-διαχείρισης υδατικού δυναμικού : Τήνος, Πάρος, Αντίπαρος, Κύθνος, Σέριφος, Μήλος, Κάλυμνος, Πάτμος, ΛΕΙΨΟΙ, Κάρπαθος 2002
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΛΕΙΨΟΙ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική έρευνα νήσου Λειψών 1988
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΛΕΙΨΟΙ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική έρευνα νήσου Λειψών 1988
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΛΕΙΨΟΙ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική έρευνα νήσου Λειψών 1988
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006