Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΛΕΙΨΟΙ
ΛΕΙΨΟΙ / Υποδομές / Ύδρευση - Λύματα - Απορρίμματα / Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων - Βιολογικού Καθαρισμού (BIO.KA)

Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων - Βιολογικού Καθαρισμού (BIO.KA)