Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΛΕΙΨΟΙ
ΛΕΙΨΟΙ / Υποδομές / Ύδρευση - Λύματα - Απορρίμματα / Δεξαμενές - Λιμνοδεξαμενές - Φράγματα

Δεξαμενές - Λιμνοδεξαμενές - Φράγματα

Λιμνοδεξαμενές
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Περιοχή Θέση Χρόνος Κατασκευής Χωρητικότητα (m3)
ΛΕΙΨΟΙ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) ΛΕΙΨΟΙ / Παναγιά 1996 40000 m3
  ΛΕΙΨΟΙ / Παναγιά 1996 40000 m3
  ΛΕΙΨΟΙ / Παναγιά 1996 40000 m3