Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΛΕΙΨΟΙ

Ελικοδρόμια

-
ΛΕΙΨΩΝ (ΔΗΜΟΣ): ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΛΕΙΨΟΙ
Στοιχεία ελικοδρομίου
Θέση ΛΕΙΨΟΙ
Διαστάσεις δαπέδου
Ζώνη ασφαλείας
Περίφραξη Υπάρχει Οδός Προσπέλασης Υπάρχει
Οικίσκος Υπάρχει Οπτικό βοήθημα
Ανεμούριο φωτιζόμενο Υπάρχει Πυρόσβεση Υπάρχει
Τηλεχειρισμός Φ/Σ Σύνδεση ΔΕΗ Υπάρχει
Σχόλια Β/137/12-02-2001 ΥΠΑ/Δ3/Α/3905/572/24-01-01 Πηγή / Έτος Ενημέρωσης ΥΠΑ/Δ3/Α/3905/572/24-01-01