Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΛΕΙΨΟΙ

Απασχόληση

ΛΕΡΟΥ
Περιοχή Έτος Είδος Σύνολο εργαζομένων
ΛΕΙΨΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 41
ΛΕΙΨΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 41
ΛΕΙΨΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 41
ΛΕΙΨΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 64
ΛΕΙΨΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 64
ΛΕΙΨΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 64
ΛΕΙΨΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 89
ΛΕΙΨΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 89
ΛΕΙΨΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 89