Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΛΕΙΨΟΙ

Ανεργία

ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Περιοχή Έτος Σύνολο εργαζομένων Σύνολο ανέργων Δε δήλωσαν
ΛΕΙΨΩΝ (Δ.Δ.) 2001 205 26 11
ΛΕΙΨΩΝ (Δ.Δ.) 2001 205 26 11
ΛΕΙΨΩΝ (Δ.Δ.) 2001 205 26 11