Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΛΕΙΨΟΙ
ΛΕΙΨΟΙ / Πολιτισμός

Πολιτισμός

Έκταση νησιού 16 km2 Μήκος ακτών νησιού 39 km