Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΚΩΣ
ΚΩΣ / Τουρισμός / Ακτές Κολύμβησης

Ακτές Κολύμβησης

ΝΙΣΥΡΟΥ
Περιοχή Κατηγορία Ονομασία Είδος Μήκος Πρόσβαση
ΚΩ (ΔΗΜΟΣ) Κρητικά 1
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2005
ΚΩ (ΔΗΜΟΣ) Κρητικά 1
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2005
ΚΩ (ΔΗΜΟΣ) Κρητικά 2
Σχόλια Σχόλια: Δήμος Κω
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2005
ΚΩ (ΔΗΜΟΣ) Άγιος Γαβριήλ / Ψαλίδι
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2005
ΚΩ (ΔΗΜΟΣ) Κρητικά 2
Σχόλια Σχόλια: Δήμος Κω
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2005
ΚΩ (ΔΗΜΟΣ) Άγιος Γαβριήλ / Ψαλίδι
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2005
ΚΩ (ΔΗΜΟΣ) Πευκοκεφαλή / Άγιος Φωκάς
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2005
ΚΩ (ΔΗΜΟΣ) Λάμπη
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2005
ΚΩ (ΔΗΜΟΣ) Λάμπη
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2005
ΚΩ (ΔΗΜΟΣ) Πευκοκεφαλή / Άγιος Φωκάς
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2005
ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ
Περιοχή Κατηγορία Ονομασία Είδος Μήκος Πρόσβαση
ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ (ΔΗΜΟΣ) Γουρνιάτης
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2005
ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ (ΔΗΜΟΣ) Γουρνιάτης
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2005
ΔΙΚΑΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ) Τιγκάκι
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2005
ΔΙΚΑΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ) Μαρμάρι
Σχόλια Σχόλια: Δήμος Δικαίου
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2005
ΔΙΚΑΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ) Μαρμάρι
Σχόλια Σχόλια: Δήμος Δικαίου
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2005
ΔΙΚΑΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ) Τιγκάκι
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2005
ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ (ΔΗΜΟΣ) Τρούλος
Σχόλια Σχόλια: Δήμος Ηρακλειδών
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2005
ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ (ΔΗΜΟΣ) Τρούλος
Σχόλια Σχόλια: Δήμος Ηρακλειδών
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2005