Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΚΩΣ
ΚΩΣ / Υποδομές / Ύδρευση - Λύματα - Απορρίμματα / Υδρογεωλογικές Μελέτες

Υδρογεωλογικές Μελέτες

ΚΩ
Περιοχή Τίτλος Μελετητής Φορέας Χρηματοδότησης Χρόνος Εκπόνησης
ΚΩΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Επι των υδρογεωλογικών συνθηκών στο χώρο του ξενοδοχείου "ΩΚΕΑΝΙΣ" στη περιοχή Ψαλίδι της νήσου Κω 1997
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΚΩΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Επι των υδρογεωλογικών συνθηκών στο χώρο του ξενοδοχείου "ΩΚΕΑΝΙΣ" στη περιοχή Ψαλίδι της νήσου Κω 1997
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΔΙΚΑΙΟΥ
Περιοχή Τίτλος Μελετητής Φορέας Χρηματοδότησης Χρόνος Εκπόνησης
ΖΗΠΑΡΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Έκθεση υδρογεωλογικής αναγνώρισης στο Δήμο Δικαίου Νήσου Κώ 2004
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΖΗΠΑΡΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Έκθεση υδρογεωλογικής αναγνώρισης στο Δήμο Δικαίου Νήσου Κώ 2004
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006