Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΚΩΣ
ΚΩΣ / Υποδομές / Εκπαίδευση - Αθλητισμός / Υποδομές Εκπαίδευσης

Υποδομές Εκπαίδευσης

ΝΙΣΥΡΟΥ
Εκπαιδευτική μονάδα Θέση Ονομασία Σύνολο μαθητών Σύνολο καθηγητών
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΣ 1ο Ν/Γ Πόλεως Κω 57
Σχόλια Σχόλια: ΡΑΠΑΝΟΥ ΚΟΚΩΝΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΣ 1ο Ν/Γ Πόλεως Κω 57
Σχόλια Σχόλια: ΡΑΠΑΝΟΥ ΚΟΚΩΝΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΣ 2ο Ν/Γ Πόλεως Κω 38
Σχόλια Σχόλια: ΒΗΣΣΑΡΙΤΗ ΑΡΓΥΡΩ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΣ 2ο Ν/Γ Πόλεως Κω 38
Σχόλια Σχόλια: ΒΗΣΣΑΡΙΤΗ ΑΡΓΥΡΩ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΣ 3ο Ν/Γ Πόλεως Κω 38
Σχόλια Σχόλια: ΚΑΝΑΚΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΣ 3ο Ν/Γ Πόλεως Κω 38
Σχόλια Σχόλια: ΚΑΝΑΚΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΣ 4ο Ν/Γ Πόλεως Κω 47
Σχόλια Σχόλια: ΚΟΛΙΤΣΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΣ 4ο Ν/Γ Πόλεως Κω 47
Σχόλια Σχόλια: ΚΟΛΙΤΣΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΣ 5ο Ν/Γ Πόλεως Κω 20
Σχόλια Σχόλια: ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΩΣ 5ο ΔΣ Πόλεως Κω 126
Σχόλια Σχόλια: ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΩΣ 4ο ΔΣ Πόλεως Κω 327
Σχόλια Σχόλια: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΩΣ 4ο ΔΣ Πόλεως Κω 327
Σχόλια Σχόλια: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΩΣ 3ο ΔΣ Πόλεως Κω 155
Σχόλια Σχόλια: ΚΟΥΤΣΟΥΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΩΣ 3ο ΔΣ Πόλεως Κω 155
Σχόλια Σχόλια: ΚΟΥΤΣΟΥΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΩΣ 2ο ΔΣ Πόλεως Κω 325
Σχόλια Σχόλια: ΜΠΙΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΩΣ 2ο ΔΣ Πόλεως Κω 325
Σχόλια Σχόλια: ΜΠΙΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΩΣ 1ο ΔΣ Πόλεως Κω 253
Σχόλια Σχόλια: ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΣΕΒΑΣΤΗ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΩΣ 1ο ΔΣ Πόλεως Κω 253
Σχόλια Σχόλια: ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΣΕΒΑΣΤΗ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΣ 1ο ΕΛ Κω 262
Σχόλια Σχόλια: ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΣ 1ο ΕΛ Κω 262
Σχόλια Σχόλια: ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΣ Εσπερινό Γ/σιο-ΛΤ Κω 101
Σχόλια Σχόλια: ΠΑΠΑΜΙΚΕΔΗ ΑΡΓΥΡΩ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΣ Εσπερινό Γ/σιο-ΛΤ Κω 101
Σχόλια Σχόλια: ΠΑΠΑΜΙΚΕΔΗ ΑΡΓΥΡΩ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΣ 2ο Γ/σιο Κω 375
Σχόλια Σχόλια: ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΣ 2ο Γ/σιο Κω 375
Σχόλια Σχόλια: ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
T.E.E. ΚΩΣ ΤΕΕ Κω 244
Σχόλια Σχόλια: ΤΖΗΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
T.E.E. ΚΩΣ ΤΕΕ Κω 244
Σχόλια Σχόλια: ΤΖΗΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΣ 2ο ΕΛ Κω 265
Σχόλια Σχόλια: ΡΑΜΠΑΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΣ 2ο ΕΛ Κω 265
Σχόλια Σχόλια: ΡΑΜΠΑΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΣ 1ο Γ/σιο Κω 348
Σχόλια Σχόλια: ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΣ 1ο Γ/σιο Κω 348
Σχόλια Σχόλια: ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΩΣ 7ο ΔΣ Πόλεως Κω 145
Σχόλια Σχόλια: ΠΑΝΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΩΣ 7ο ΔΣ Πόλεως Κω 145
Σχόλια Σχόλια: ΠΑΝΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΩΣ 6ο ΔΣ Πόλεως Κω 191
Σχόλια Σχόλια: ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΩΣ 6ο ΔΣ Πόλεως Κω 191
Σχόλια Σχόλια: ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΩΣ 5ο ΔΣ Πόλεως Κω 126
Σχόλια Σχόλια: ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΣ 5ο Ν/Γ Πόλεως Κω 20
Σχόλια Σχόλια: ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΣ 6ο Ν/Γ Πόλεως Κω 26
Σχόλια Σχόλια: ΤΣΑΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΣ 6ο Ν/Γ Πόλεως Κω 26
Σχόλια Σχόλια: ΤΣΑΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΣ 7ο Ν/Γ Πόλεως Κω 39
Σχόλια Σχόλια: ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΣ 7ο Ν/Γ Πόλεως Κω 39
Σχόλια Σχόλια: ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ
Εκπαιδευτική μονάδα Θέση Ονομασία Σύνολο μαθητών Σύνολο καθηγητών
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ 1ο Ν/Γ Αντιμάχειας 33
Σχόλια Σχόλια: ΦΡΑΖΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ 1ο Ν/Γ Αντιμάχειας 33
Σχόλια Σχόλια: ΦΡΑΖΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ 2ο Ν/Γ Αντιμάχειας 24
Σχόλια Σχόλια: ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΟΤΙΝΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ Γ/σιο Αντιμάχειας Κω 134
Σχόλια Σχόλια: ΣΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ Γ/σιο Αντιμάχειας Κω 134
Σχόλια Σχόλια: ΣΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΗΠΑΡΙ Γ/σιο Ζιπαρίου Κω 219
Σχόλια Σχόλια: ΜΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΗΠΑΡΙ Γ/σιο Ζιπαρίου Κω 219
Σχόλια Σχόλια: ΜΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΦΑΛΟΣ Γ/σιο Κεφάλου Κω 81
Σχόλια Σχόλια: ΣΗΜΑΝΤΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΦΑΛΟΣ Γ/σιο Κεφάλου Κω 81
Σχόλια Σχόλια: ΣΗΜΑΝΤΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ ΕΛ Αντιμάχειας Κω 161
Σχόλια Σχόλια: ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ ΕΛ Αντιμάχειας Κω 161
Σχόλια Σχόλια: ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΙ 1ο Ν/Γ Πυλίου 39
Σχόλια Σχόλια: ΚΟΥΖΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΙ 1ο Ν/Γ Πυλίου 39
Σχόλια Σχόλια: ΚΟΥΖΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΛΙ 1ο ΔΣ Πυλίου 197
Σχόλια Σχόλια: ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΛΙ 1ο ΔΣ Πυλίου 197
Σχόλια Σχόλια: ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΟΣ ΔΣ Κεφάλου 197
Σχόλια Σχόλια: ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΟΣ ΔΣ Κεφάλου 197
Σχόλια Σχόλια: ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΔΣ Καρδάμαινας 141
Σχόλια Σχόλια: ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΔΣ Καρδάμαινας 141
Σχόλια Σχόλια: ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΖΗΠΑΡΙ ΔΣ Ζηπαρίου 309
Σχόλια Σχόλια: ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΖΗΠΑΡΙ ΔΣ Ζηπαρίου 309
Σχόλια Σχόλια: ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ ΔΣ Αντιμάχειας 166
Σχόλια Σχόλια: ΓΙΑΚΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ ΔΣ Αντιμάχειας 166
Σχόλια Σχόλια: ΓΙΑΚΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ 2ο Ν/Γ Αντιμάχειας 24
Σχόλια Σχόλια: ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΟΤΙΝΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙ 1ο Ν/Γ Ζηπαρίου 34
Σχόλια Σχόλια: ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙ 1ο Ν/Γ Ζηπαρίου 34
Σχόλια Σχόλια: ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙ 2ο Ν/Γ Ζηπαρίου 20
Σχόλια Σχόλια: ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙ 2ο Ν/Γ Ζηπαρίου 20
Σχόλια Σχόλια: ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ 1ο Ν/Γ Καρδάμαινας 28
Σχόλια Σχόλια: ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ 1ο Ν/Γ Καρδάμαινας 28
Σχόλια Σχόλια: ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ 2ο Ν/Γ Καρδάμαινας 11
Σχόλια Σχόλια: ΔΙΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ 2ο Ν/Γ Καρδάμαινας 11
Σχόλια Σχόλια: ΔΙΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΣ 1ο Ν/Γ Κεφάλου 29
Σχόλια Σχόλια: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΣ 1ο Ν/Γ Κεφάλου 29
Σχόλια Σχόλια: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΣ 2ο Ν/Γ Κεφάλου 31
Σχόλια Σχόλια: ΤΣΑΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΣ 2ο Ν/Γ Κεφάλου 31
Σχόλια Σχόλια: ΤΣΑΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΙ 2ο Ν/Γ Πυλίου 17
Σχόλια Σχόλια: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΙ 2ο Ν/Γ Πυλίου 17
Σχόλια Σχόλια: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
Γενικό σύνολο: 10506 0