Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΚΩΣ
ΚΩΣ / Περιβάλλον / Οικοσυστήματα / Υγρότοποι - Εκτροφεία Θηραμάτων

Υγρότοποι - Εκτροφεία Θηραμάτων

ΚΩ
Περιοχή Είδος Πρόσθετες πληροφορίες
ΚΩ (Δ.Δ.) Υγρότοπος ΕΛΟΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ
Σχόλια Σχόλια: 4 Km ΝΑ Δήμου ΚΩ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ (ΕΚΒΥ - 1995)
ΚΩ (Δ.Δ.) Υγρότοπος ΕΛΟΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ
Σχόλια Σχόλια: 4 Km ΝΑ Δήμου ΚΩ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ (ΕΚΒΥ - 1995)
ΚΩ (Δ.Δ.) Υγρότοπος ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΛΥΚΗΣ ΤΙΓΚΑΚΙΟΥ
Σχόλια Σχόλια: 1 Km ΒΑ Δ.Δ. ΤΙΓΚΑΚΙΟΥ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ (ΕΚΒΥ - 1995)
ΚΩ (Δ.Δ.) Υγρότοπος ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΛΥΚΗΣ ΤΙΓΚΑΚΙΟΥ
Σχόλια Σχόλια: 1 Km ΒΑ Δ.Δ. ΤΙΓΚΑΚΙΟΥ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ (ΕΚΒΥ - 1995)