Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΚΩΣ
ΚΩΣ / Οικονομικές Δραστηριότητες / Επεξεργασία - Βιομηχανία - ’λλα / Κονσερβοποιεία - Βιομηχανία - Ορυχεία - Λατομεία

Κονσερβοποιεία - Βιομηχανία - Ορυχεία - Λατομεία