Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΚΩΣ

Απασχόληση

ΚΩ
Περιοχή Έτος Είδος Σύνολο εργαζομένων
ΚΩ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 174
ΚΩ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 1215
ΚΩ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 5611
ΚΩ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 5611
ΚΩ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 1215
ΚΩ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 174
ΔΙΚΑΙΟΥ
Περιοχή Έτος Είδος Σύνολο εργαζομένων
ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 113
ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 233
ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 853
ΠΥΛΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 105
ΠΥΛΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 205
ΠΥΛΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 659
ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 79
ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 95
ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 578
ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 42
ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 85
ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 633
ΚΕΦΑΛΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 68
ΚΕΦΑΛΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 129
ΚΕΦΑΛΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 756
ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 113
ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 233
ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 853
ΠΥΛΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 105
ΠΥΛΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 205
ΠΥΛΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 659
ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 79
ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 95
ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 578
ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 42
ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 85
ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 633
ΚΕΦΑΛΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 68
ΚΕΦΑΛΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 129
ΚΕΦΑΛΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 756