Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΚΩΣ

Ανεργία

ΚΩ
Περιοχή Έτος Σύνολο εργαζομένων Σύνολο ανέργων Δε δήλωσαν
ΚΩ (Δ.Δ.) 2001 7406 1136 406
ΚΩ (Δ.Δ.) 2001 7406 1136 406
ΔΙΚΑΙΟΥ
Περιοχή Έτος Σύνολο εργαζομένων Σύνολο ανέργων Δε δήλωσαν
ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 1250 183 51
ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 1250 183 51
ΠΥΛΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 1001 245 32
ΠΥΛΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 1001 245 32
ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 913 107 161
ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 913 107 161
ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΗΣ (Δ.Δ.) 2001 771 32 11
ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΗΣ (Δ.Δ.) 2001 771 32 11
ΚΕΦΑΛΟΥ (Δ.Δ.) 2001 970 317 17
ΚΕΦΑΛΟΥ (Δ.Δ.) 2001 970 317 17