Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΚΩΣ
ΚΩΣ / Δημογραφικά - Γεωγραφικά Στοιχεία

Δημογραφικά - Γεωγραφικά Στοιχεία

Δημογραφική Εξέλιξη Νησιού
Έτος Πληθυσμός Μεταβολή % Πυκνότητα (άτομα/τμ.)
2001 30947 17,32 107,45
1991 26379 0,00 91,59
Πληθυσμός Δήμων / Κοινοτήτων - Οικισμών
Α/Α Δήμος / Έδρα Δήμου Δημοτικό Διαμέρισμα Οικισμοί Πληθυσμός
1 ΚΩ
    ΚΩ ΚΩΣ 17890
  17890
Συνολικός πληθυσμός 17890
 
Α/Α Δήμος / Έδρα Δήμου Δημοτικό Διαμέρισμα Οικισμοί Πληθυσμός
2 ΔΙΚΑΙΟΥ
    ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΝ 2355
      ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1
      ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ 96
      ΛΑΓΟΥΔΙ-ΖΙΑ 200
      ΛΙΝΟΠΟΤΗΣ 327
      ΤΙΓΚΑΚΙΟΝ 226
  3205
    ΠΥΛΙΟΥ ΠΥΛΙΟΝ 2431
      ΜΑΡΜΑΡΙ 458
  2889
Συνολικός πληθυσμός 6094
 
Α/Α Δήμος / Έδρα Δήμου Δημοτικό Διαμέρισμα Οικισμοί Πληθυσμός
3 ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ
    ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ 2205
      ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΝ 368
  2573
    ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΗΣ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ 1783
  1783
    ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΕΦΑΛΟΣ 2458
      ΚΑΜΑΡΙΟΝ 32
      ΚΑΜΠΟΣ 69
      ΟΝΙΑ 48
  2607
Συνολικός πληθυσμός 6963