Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΚΩΣ
ΚΩΣ

ΚΩΣ

Έκταση νησιού 288 km2 Μήκος ακτών νησιού 121 km