Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

Κτηνοτροφικές Μονάδες - Σφαγεία