Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΚΑΣΟΣ
ΚΑΣΟΣ / Τουρισμός / Τουριστικές Υποδομές

Τουριστικές Υποδομές

Έκταση νησιού 66 km2 Μήκος ακτών νησιού 59 km