Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΚΑΣΟΣ
ΚΑΣΟΣ / Τουρισμός / Ακτές Κολύμβησης

Ακτές Κολύμβησης