Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΚΑΣΟΣ

Αλιεία

ΚΑΣΟΥ
Περιοχή Αριθμός Σκαφών Ποσότητα αλιευμάτων
ΚΑΣΟΥ (Δ.Δ.) 30
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Ε.Σ.Υ.Ε 2004
ΚΑΣΟΥ (Δ.Δ.) 30
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Ε.Σ.Υ.Ε 2004