Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΚΑΣΟΣ

Απασχόληση

ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Περιοχή Έτος Είδος Σύνολο εργαζομένων
ΚΑΣΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 56
ΚΑΣΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 56
ΚΑΣΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 44
ΚΑΣΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 44
ΚΑΣΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 105
ΚΑΣΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 105