Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΚΑΣΟΣ

Ανεργία

ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Περιοχή Έτος Σύνολο εργαζομένων Σύνολο ανέργων Δε δήλωσαν
ΚΑΣΟΥ (Δ.Δ.) 2001 220 43 15
ΚΑΣΟΥ (Δ.Δ.) 2001 220 43 15