Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΚΑΣΟΣ
ΚΑΣΟΣ / Πολιτισμός

Πολιτισμός

Έκταση νησιού 66 km2 Μήκος ακτών νησιού 59 km