Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ / Τουρισμός / Ακτές Κολύμβησης

Ακτές Κολύμβησης