Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ / Περιβάλλον / Οικοσυστήματα / Προστατευόμενα Είδη

Προστατευόμενα Είδη