Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ / Περιβάλλον

Περιβάλλον

Έκταση νησιού 300 km2 Μήκος ακτών νησιού 180 km