Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΚΑΡΠΑΘΟΣ

Απασχόληση

ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Περιοχή Έτος Είδος Σύνολο εργαζομένων
ΚΑΡΠΑΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 60
ΚΑΡΠΑΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 60
ΚΑΡΠΑΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 210
ΚΑΡΠΑΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 210
ΚΑΡΠΑΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 472
ΚΑΡΠΑΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 472
ΑΠΕΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 21
ΑΠΕΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 21
ΑΠΕΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 27
ΑΠΕΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 27
ΑΠΕΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 106
ΑΠΕΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 106
ΑΡΚΑΣΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 22
ΑΡΚΑΣΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 22
ΑΡΚΑΣΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 50
ΑΡΚΑΣΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 50
ΑΡΚΑΣΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 70
ΑΡΚΑΣΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 70
ΒΩΛΑΔΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 27
ΒΩΛΑΔΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 27
ΒΩΛΑΔΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 20
ΒΩΛΑΔΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 20
ΒΩΛΑΔΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 49
ΒΩΛΑΔΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 49
ΜΕΝΕΤΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 34
ΜΕΝΕΤΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 34
ΜΕΝΕΤΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 32
ΜΕΝΕΤΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 32
ΜΕΝΕΤΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 107
ΜΕΝΕΤΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 107
ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 29
ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 29
ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 23
ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 23
ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 44
ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 44
ΟΘΟΥΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 19
ΟΘΟΥΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 19
ΟΘΟΥΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 35
ΟΘΟΥΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 35
ΟΘΟΥΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 67
ΟΘΟΥΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 67
ΠΥΛΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 25
ΠΥΛΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 25
ΠΥΛΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 20
ΠΥΛΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 20
ΠΥΛΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 96
ΠΥΛΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 96
ΣΠΟΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 20
ΣΠΟΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 20
ΣΠΟΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 40
ΣΠΟΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 40
ΣΠΟΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 24
ΣΠΟΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 24