Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΚΑΛΥΜΝΟΣ

Σπήλαια

ΛΕΡΟΥ
Περιοχή Ονομασία Θέση Πρόσβαση
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Πόθια Το σπήλαιο της Αγιας Βαρβάρας
Σχόλια Σχόλια: Βρίσκεται Β.Δ του οικισμού Πόθια και αποτελείται από δύο κύριους χώρους, οι οποίοι επικοινωνούν μέσω στενού περάσματος. Η έρευνα έφερε στο φως μυκηναϊκά όστρακα, κατάλοιπα στάχτης, οστά ζώων (απομεινάρια τροφών), οστέινες βελόνες λεπίδες οψιανού, πλατιές πέτρες σε σχήμα σπάτουλας (λίμες) και κελύφη οστρέων.
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Πόθια Το σπήλαιο της Αγιας Βαρβάρας
Σχόλια Σχόλια: Βρίσκεται Β.Δ του οικισμού Πόθια και αποτελείται από δύο κύριους χώρους, οι οποίοι επικοινωνούν μέσω στενού περάσματος. Η έρευνα έφερε στο φως μυκηναϊκά όστρακα, κατάλοιπα στάχτης, οστά ζώων (απομεινάρια τροφών), οστέινες βελόνες λεπίδες οψιανού, πλατιές πέτρες σε σχήμα σπάτουλας (λίμες) και κελύφη οστρέων.
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Πόθια Το σπήλαιο της Αγιας Βαρβάρας
Σχόλια Σχόλια: Βρίσκεται Β.Δ του οικισμού Πόθια και αποτελείται από δύο κύριους χώρους, οι οποίοι επικοινωνούν μέσω στενού περάσματος. Η έρευνα έφερε στο φως μυκηναϊκά όστρακα, κατάλοιπα στάχτης, οστά ζώων (απομεινάρια τροφών), οστέινες βελόνες λεπίδες οψιανού, πλατιές πέτρες σε σχήμα σπάτουλας (λίμες) και κελύφη οστρέων.
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Πόθια ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑ
Σχόλια Σχόλια: Βρίσκεται ΝΔ, με αρχαιολογικό και σπηλαιολογικό ενδιαφέρον. Πρόσβαση με θαλάσσιο μέσο από την Πόθια ή τις Μυρτιές. Ο διάδρομος του σπηλαίου έχει μήκος 103 μ. και στολίζεται με πελώριους σταλακτίτες.
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Πόθια ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑ
Σχόλια Σχόλια: Βρίσκεται ΝΔ, με αρχαιολογικό και σπηλαιολογικό ενδιαφέρον. Πρόσβαση με θαλάσσιο μέσο από την Πόθια ή τις Μυρτιές. Ο διάδρομος του σπηλαίου έχει μήκος 103 μ. και στολίζεται με πελώριους σταλακτίτες.
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Πόθια ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑ
Σχόλια Σχόλια: Βρίσκεται ΝΔ, με αρχαιολογικό και σπηλαιολογικό ενδιαφέρον. Πρόσβαση με θαλάσσιο μέσο από την Πόθια ή τις Μυρτιές. Ο διάδρομος του σπηλαίου έχει μήκος 103 μ. και στολίζεται με πελώριους σταλακτίτες.
ΒΑΘΥΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Βαθύς ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ
Σχόλια Σχόλια: Βρίσκεται στην είσοδο του λιμανιού του Βαθύ και σε ύψος 12 περίπου μ. από την επιφάνεια της θάλασσας. Δύσκολη η πρόσβαση, γίνεται μέσω κτιστών σκαλοπατιών, τα οποία κατασκευάστηκαν το 1922, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανασκαφή του εσωτερικού του. Η έρευνα ανέδειξε πλούσια ευρήματα (όστρακα, αγγεία, λίθινος πέλεκυς νεολιθικών χρόνων, θραύσματα μινωϊκών αγγείων, κλπ), τα οποία δείχνουν ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα στο σπήλαιο ξεκινά από τη Νεολιθική Εποχή και συνεχίστηκε την Εποχή του Χαλκού.
ΒΑΘΥΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Βαθύς ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ
Σχόλια Σχόλια: Βρίσκεται στην είσοδο του λιμανιού του Βαθύ και σε ύψος 12 περίπου μ. από την επιφάνεια της θάλασσας. Δύσκολη η πρόσβαση, γίνεται μέσω κτιστών σκαλοπατιών, τα οποία κατασκευάστηκαν το 1922, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανασκαφή του εσωτερικού του. Η έρευνα ανέδειξε πλούσια ευρήματα (όστρακα, αγγεία, λίθινος πέλεκυς νεολιθικών χρόνων, θραύσματα μινωϊκών αγγείων, κλπ), τα οποία δείχνουν ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα στο σπήλαιο ξεκινά από τη Νεολιθική Εποχή και συνεχίστηκε την Εποχή του Χαλκού.
ΒΑΘΥΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Βαθύς ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ
Σχόλια Σχόλια: Βρίσκεται στην είσοδο του λιμανιού του Βαθύ και σε ύψος 12 περίπου μ. από την επιφάνεια της θάλασσας. Δύσκολη η πρόσβαση, γίνεται μέσω κτιστών σκαλοπατιών, τα οποία κατασκευάστηκαν το 1922, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανασκαφή του εσωτερικού του. Η έρευνα ανέδειξε πλούσια ευρήματα (όστρακα, αγγεία, λίθινος πέλεκυς νεολιθικών χρόνων, θραύσματα μινωϊκών αγγείων, κλπ), τα οποία δείχνουν ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα στο σπήλαιο ξεκινά από τη Νεολιθική Εποχή και συνεχίστηκε την Εποχή του Χαλκού.
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Πόθια σπήλαιο Χοιρομάντρες
Σχόλια Σχόλια: Βρίσκεται Ν του οικισμού Πόθια, τμετά την κατάρρευση του θόλου του έχει αλλάξει η αρχική του μορφή. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε απέδειξε ότι κατοικήθηκε από την Νεολιθική Εποχή αφού εντοπίστηκαν νεολιθικά όστρακα, λεπίδες και μία αιχμή βέλους από οψιανό, επτά νεολιθικούς πελέκεις, ελαφρόπετρες κατεργασμένες σε σχήμα αγγείων, ένα πήλινο κουτάλι, κοχύλια, λευκά λειασμένα βότσαλα, λειαντήρες από λίθο, ένα σφοντύλι και οστά ζώων.
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Πόθια σπήλαιο Χοιρομάντρες
Σχόλια Σχόλια: Βρίσκεται Ν του οικισμού Πόθια, τμετά την κατάρρευση του θόλου του έχει αλλάξει η αρχική του μορφή. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε απέδειξε ότι κατοικήθηκε από την Νεολιθική Εποχή αφού εντοπίστηκαν νεολιθικά όστρακα, λεπίδες και μία αιχμή βέλους από οψιανό, επτά νεολιθικούς πελέκεις, ελαφρόπετρες κατεργασμένες σε σχήμα αγγείων, ένα πήλινο κουτάλι, κοχύλια, λευκά λειασμένα βότσαλα, λειαντήρες από λίθο, ένα σφοντύλι και οστά ζώων.
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Πόθια σπήλαιο Χοιρομάντρες
Σχόλια Σχόλια: Βρίσκεται Ν του οικισμού Πόθια, τμετά την κατάρρευση του θόλου του έχει αλλάξει η αρχική του μορφή. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε απέδειξε ότι κατοικήθηκε από την Νεολιθική Εποχή αφού εντοπίστηκαν νεολιθικά όστρακα, λεπίδες και μία αιχμή βέλους από οψιανό, επτά νεολιθικούς πελέκεις, ελαφρόπετρες κατεργασμένες σε σχήμα αγγείων, ένα πήλινο κουτάλι, κοχύλια, λευκά λειασμένα βότσαλα, λειαντήρες από λίθο, ένα σφοντύλι και οστά ζώων.