Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ / Υπηρεσίες - Φορείς - Σύλλογοι

Υπηρεσίες - Φορείς - Σύλλογοι

ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Περιοχή Κατηγορία Υποκατηγορία Ονομασία
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (Δ.Δ.) ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (Δ.Δ.) ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (Δ.Δ.) ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ N. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ N. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ N. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δ.ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΄΄ΣΚΕΥΟΣ ΖΕΡΒΟΣ΄΄
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δ.ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΄΄ΣΚΕΥΟΣ ΖΕΡΒΟΣ΄΄
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δ.ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΄΄ΣΚΕΥΟΣ ΖΕΡΒΟΣ΄΄
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΑ 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΑ 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΑ 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΜΕΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΜΕΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΜΕΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ ΣΟΛΩΝΕΙΙΟ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ ΣΟΛΩΝΕΙΙΟ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ ΣΟΛΩΝΕΙΙΟ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΑΠΟΡΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ"Ο ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"(ΣΟΦΟΚΛΕΙΟ)
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΑΠΟΡΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ"Ο ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"(ΣΟΦΟΚΛΕΙΟ)
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΑΠΟΡΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ"Ο ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"(ΣΟΦΟΚΛΕΙΟ)
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΠΗ ΚΑΠΗ Δ.ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΠΗ ΚΑΠΗ Δ.ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΠΗ ΚΑΠΗ Δ.ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ & ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛ.ΓΟΝ.-ΚΗΔΕΜ.3ου ΔΗΜΟΤ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ & ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛ.ΓΟΝ.-ΚΗΔΕΜ.3ου ΔΗΜΟΤ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ & ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛ.ΓΟΝ.-ΚΗΔΕΜ.3ου ΔΗΜΟΤ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ & ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ & ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ & ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ"
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ"
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ) ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ"
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
Περιοχή Κατηγορία Υποκατηγορία Ονομασία
ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ΕΠΑΡΧΙΑ) ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ "Ο ΚΑΖΩΝΗΣ "
ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ΕΠΑΡΧΙΑ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΑΙ ΜΟΥΣΑΙ"
ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ΕΠΑΡΧΙΑ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΜΕΑ ΣΥΛΛ.ΓΟΝ.& ΚΗΔ. 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ΕΠΑΡΧΙΑ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΜΕΑ ΣΩΜ.ΓΟΝ.& ΚΗΔ.ΑΜΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ "Ο ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"
ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ΕΠΑΡΧΙΑ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΜΕΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ-ΛΕΡΟΥ-ΠΑΤΜΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ΕΠΑΡΧΙΑ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ΣΤΕΓΗ ΘΗΛΕΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ΕΠΑΡΧΙΑ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛΕΙΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟΡΓΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ΕΠΑΡΧΙΑ) ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Άλλος Φορέας ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ΕΠΑΡΧΙΑ) ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ & ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤ ΣΧΟΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ΕΠΑΡΧΙΑ) ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ & ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛ.ΓΟΝ.-ΚΗΔΕΜ. 6/Θ ΔΗΜΟΤ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ