Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ / Περιβάλλον

Περιβάλλον

Έκταση νησιού 111 km2 Μήκος ακτών νησιού 105 km