Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΚΑΛΥΜΝΟΣ

Αλιεία

ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Περιοχή Αριθμός Σκαφών Ποσότητα αλιευμάτων
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (Δ.Δ.) 100 400500
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Ε.Σ.Υ.Ε 2004
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (Δ.Δ.) 100 400500
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Ε.Σ.Υ.Ε 2004
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (Δ.Δ.) 100 400500
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Ε.Σ.Υ.Ε 2004