Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΚΑΛΥΜΝΟΣ

Απασχόληση

ΛΕΡΟΥ
Περιοχή Έτος Είδος Σύνολο εργαζομένων
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 716
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 716
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 716
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 1049
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 1049
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 1049
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 2630
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 2630
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 2630