Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΚΑΛΥΜΝΟΣ

Ανεργία

ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Περιοχή Έτος Σύνολο εργαζομένων Σύνολο ανέργων Δε δήλωσαν
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 4681 1160 286
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 4681 1160 286
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 4681 1160 286