Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ / Πολιτισμός

Πολιτισμός

Έκταση νησιού 111 km2 Μήκος ακτών νησιού 105 km