Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ
ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ / Περιβάλλον / Οικοσυστήματα

Οικοσυστήματα

Έκταση νησιού km2 Μήκος ακτών νησιού km