Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ
ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ / Οικονομικές Δραστηριότητες

Οικονομικές Δραστηριότητες

Έκταση νησιού km2 Μήκος ακτών νησιού km