Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ
ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ

ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ

Έκταση νησιού km2 Μήκος ακτών νησιού km