Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΧΑΛΚΗ

Σπήλαια

ΤΗΛΟΥ
Περιοχή Ονομασία Θέση Πρόσβαση
ΧΑΛΚΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Χάλκη Η ΣΠΗΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΛΙΑ
Σχόλια Σχόλια: Απέχει 20' με καΐκι, αποτέλεσε παλαιό ασκητήριο, με αγιογραφίες πάνω στους βράχους.
ΧΑΛΚΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Χάλκη Η ΣΠΗΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΛΙΑ
Σχόλια Σχόλια: Απέχει 20' με καΐκι, αποτέλεσε παλαιό ασκητήριο, με αγιογραφίες πάνω στους βράχους.
ΧΑΛΚΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Χάλκη Η ΣΠΗΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΛΙΑ
Σχόλια Σχόλια: Απέχει 20' με καΐκι, αποτέλεσε παλαιό ασκητήριο, με αγιογραφίες πάνω στους βράχους.
ΧΑΛΚΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Χάλκη Η ΣΠΗΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΛΙΑ
Σχόλια Σχόλια: Απέχει 20' με καΐκι, αποτέλεσε παλαιό ασκητήριο, με αγιογραφίες πάνω στους βράχους.
ΧΑΛΚΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Χάλκη Η ΣΠΗΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΛΙΑ
Σχόλια Σχόλια: Απέχει 20' με καΐκι, αποτέλεσε παλαιό ασκητήριο, με αγιογραφίες πάνω στους βράχους.