Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΧΑΛΚΗ
ΧΑΛΚΗ / Τουρισμός / Ακτές Κολύμβησης

Ακτές Κολύμβησης

ΤΗΛΟΥ
Περιοχή Κατηγορία Ονομασία Είδος Μήκος Πρόσβαση
ΧΑΛΚΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Με γαλάζια σημαία Πόνταμος Βότσαλο οδικό δίκτυο - πλωτά μέσα
ΧΑΛΚΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Με γαλάζια σημαία Πόνταμος Βότσαλο οδικό δίκτυο - πλωτά μέσα
ΧΑΛΚΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Με γαλάζια σημαία Πόνταμος Βότσαλο οδικό δίκτυο - πλωτά μέσα
ΧΑΛΚΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Με γαλάζια σημαία Πόνταμος Βότσαλο οδικό δίκτυο - πλωτά μέσα
ΧΑΛΚΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Με γαλάζια σημαία Πόνταμος Βότσαλο οδικό δίκτυο - πλωτά μέσα
ΧΑΛΚΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Με γαλάζια σημαία Φτενάγια Αμμώδης οδικό δίκτυο - πλωτά μέσα
ΧΑΛΚΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Με γαλάζια σημαία Φτενάγια Αμμώδης οδικό δίκτυο - πλωτά μέσα
ΧΑΛΚΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Με γαλάζια σημαία Φτενάγια Αμμώδης οδικό δίκτυο - πλωτά μέσα
ΧΑΛΚΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Με γαλάζια σημαία Φτενάγια Αμμώδης οδικό δίκτυο - πλωτά μέσα
ΧΑΛΚΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Με γαλάζια σημαία Φτενάγια Αμμώδης οδικό δίκτυο - πλωτά μέσα
ΧΑΛΚΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Κάνια Αμμώδης οδικό δίκτυο - πεζοπορια
ΧΑΛΚΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Κάνια Αμμώδης οδικό δίκτυο - πεζοπορια
ΧΑΛΚΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Κάνια Αμμώδης οδικό δίκτυο - πεζοπορια
ΧΑΛΚΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Κάνια Αμμώδης οδικό δίκτυο - πεζοπορια
ΧΑΛΚΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Κάνια Αμμώδης οδικό δίκτυο - πεζοπορια
ΧΑΛΚΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Γιάλι Αμμώδης οδικό δίκτυο - πλωτά μέσα - πεζοπορία
ΧΑΛΚΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Γιάλι Αμμώδης οδικό δίκτυο - πλωτά μέσα - πεζοπορία
ΧΑΛΚΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Γιάλι Αμμώδης οδικό δίκτυο - πλωτά μέσα - πεζοπορία
ΧΑΛΚΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Γιάλι Αμμώδης οδικό δίκτυο - πλωτά μέσα - πεζοπορία
ΧΑΛΚΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Γιάλι Αμμώδης οδικό δίκτυο - πλωτά μέσα - πεζοπορία
ΧΑΛΚΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Αρέτα Βότσαλο πεζοπορία - πλωτά μέσα
ΧΑΛΚΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Αρέτα Βότσαλο πεζοπορία - πλωτά μέσα
ΧΑΛΚΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Αρέτα Βότσαλο πεζοπορία - πλωτά μέσα
ΧΑΛΚΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Αρέτα Βότσαλο πεζοπορία - πλωτά μέσα
ΧΑΛΚΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Αρέτα Βότσαλο πεζοπορία - πλωτά μέσα