Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΧΑΛΚΗ
ΧΑΛΚΗ / Τουρισμός

Τουρισμός

Έκταση νησιού 27 km2 Μήκος ακτών νησιού 40 km